Klauzula informacyjna dla Darczyńcy

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zwanej dalej jako „RODO”, informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja „Radość z Uśmiechu” z siedzibą w Nowym Tomyślu (64-300) przy ul. Plac Fryderyka Chopina 12, lokal 101;
  2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych; kontakt do IOD: iod@radosczusmiechu.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu wykonania darowizny na rzecz Fundacji „Radość z Uśmiechu” z przeznaczeniem na zaspokojenie potrzeb Podopiecznych Fundacji, a także w celu wysłania podziękowań zgodnie z Regulaminem Fundacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. wyrażonej odrębnie dobrowolnej zgody;
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych;
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej;
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu wykonania darowizny i wysyłki podziękowań, nie dłużej jednak niż przez 5 lat;
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO;
  9. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji wyżej wskazanego celu;
  10. Wobec Darczyńcy nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.

Nasi podopieczni

Formularz wpłaty

Po kliknięciu "Kontynuuj" zostaniesz przekierowany/na do strony PayU, aby sfinalizować płatność. Prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz regulaminem. Pamiętaj, że Twoje dane są anonimowe i przetwarzane tylko w celu obsługi transakcji.

Dziękujemy za Twoje dobre serce

W imieniu naszych Podopiecznych serdecznie dziękujemy za okazaną otwartość i szacunek do drugiego człowieka

Informujemy, że używamy plików cookies. Korzystanie z naszej strony jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich użycie.

W każdym momencie możesz określić warunki przechowywania lub dostępu cookies w Twojej przeglądarce.